Desizion


Съдържание

DocumentsДата
 
ЗАПОВЕД №АК-04-2/05.01.2017 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 16/16.12.2016г. на Общинския съвет – Хасково

ОСПОРВАМ:

Решение № 338 от 16.12.2016 година, обективирано в Протокол № 16 при проведено редовно заседание на ОбС – Хасково на същата дата

09.01.2017 08:31
ЗАПОВЕД № АК-04-1/03.01.2017

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 23/14.12.2016г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 355, обективирано Протокол № 23 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 14.12.2016 година

09.01.2017 08:30
ЗАПОВЕД № АК-04-24/22.12.2016г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 22/01.12.2016г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 350, обективирано Протокол № 22 от извънредно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 01.12.2016 година, касаещо следното: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, чл. 19, ал. 1, т. 4, буква в от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за общинска собственост,

Общински съвет-Минерални бани

09.01.2017 08:28
ЗАПОВЕД № АК-04-23/30.11.2016г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 13/01.11.2016г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение №92, прието на извънредно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 01.11.2016 година

02.12.2016 10:02
ЗАПОВЕД № АК-04-22/03.11.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-22/03.11.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 19/17.10.2016г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

точки 4 и 11 от таблица в Раздел III от Решение № 313, обективирано Протокол № 19 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 17.10.2016 година, касаещо следното: „ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1,чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 37 от Наредбата за общинска собственост, чл. 5 от НУСПЗОПФ, чл. 52, т. 1 от НОАМТЦУТМБ

30.11.2016 10:24
ЗАПОВЕД № АК-04-21/25.10.2016г

ЗАПОВЕД

АК-04-21/25.10.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след като разгледах приетото на 08.09.20165г от Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 123, прието от ОбС – Стамболово на 08.09.2015 година.

30.11.2016 10:23
ЗАПОВЕД № АК-04-20/30.09.2016г.

ЗАПОВЕД

 

№ АК-04-20/30.09.2016г.

 

 

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 13/16.09.2016 г. на Общински съвет – Хасково

ОСПОРВАМ:

Разпоредбата на новия чл. 9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, приета с Решение № 251, обективирано в Протокол № 13 от заседание на ОбС - Хасково, проведено на 16.09.2016 година.

03.10.2016 12:33
ЗАПОВЕД № АК-04-19/20.09.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-19/20.09.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 13/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свиленград

ОСПОРВАМ:

Решение № 276, обективирано в Протокол № 13 от извънредно заседание на Общински съвет – Свиленград, проведено на 01.09.2016 година

26.09.2016 08:03
ЗАПОВЕД № АК-04-18/15.09.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-18/15.09.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 13/30.08.2016 г. на Общински съвет – Любимец

ОСПОРВАМ:

Решение № 130, обективирано в Протокол № 13 от редовно заседание на Общински съвет – Любимец, проведено на 30.08.2016 година

17.09.2016 09:24
ЗАПОВЕД № АК-04-17/15.09.2016г.

ЗАПОВЕД

АК-04-17/15.09.2016г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 13/30.08.2016 г. на Общински съвет – Любимец

ОСПОРВАМ:

Решение № 131, обективирано в Протокол № 13 от редовно заседание на Общински съвет – Любимец, проведено на 30.08.2016 година

17.09.2016 09:23
ЗАПОВЕД № АК-04-16/31.08.2016г.

ЗАПОВЕД

АК-04-16/31.08.2016г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 12.08.2016 г.  от Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 265/12.08.2016 г., прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ.

17.09.2016 09:21
ЗАПОВЕД № АК-04-15/11.08.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 12/20.07.2016 г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 102, обективирано Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Стамболово, проведено на 20.07.2016 година

 

31.08.2016 09:52
ЗАПОВЕД № АК-04-14/06.07.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 11/24.06.2016 г. на Общински съвет – Хасково

ОСПОРВАМ:

Решение № 191, обективирано в Протокол № 11 от редовно заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 24.06.2016 година

31.08.2016 09:50
ЗАПОВЕД № AK-04-13/25.04.2016

ЗАПОВЕД

№ AK-04-13/25.04.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 7/30.03.2016 г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 69, обективирано Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Стамболово, проведено на 30.03.2016 година, касаещо следното: „На основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 1, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредба за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213/2003 година във връзка с Раздел II чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и докладната записка от Кмета на общината Общински съвет – Стамболово реши:

09.06.2016 08:23
ЗАПОВЕД № АК-04-12/22.04.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-12/22.04.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 8/30.03.2016г. на Общинския съвет – Тополовград

ОСПОРВАМ:

Т. 3 от Решение № 78, обективирано Протокол № 8 от редовно заседание на ОбС – Тополовград, проведено на 30.03.2016 година, касаещо следното:На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.75, ал.1, чл.34 и чл.82 от Закона за подземните богатства, с оглед и на § 1, т.2, т.4, т.7, т.13, т.31, т.34, т.38, т.39 от същия закон, Общински съвет – Тополовград реши:

09.06.2016 08:23
ЗАПОВЕД № АК-04-11/21.04.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-11/21.04.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 31.03.2016г  от Общинския съвет – Димитровград

ОСПОРВАМ:

Решение № 219/31.03.2016г, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ.

09.06.2016 08:21
ЗАПОВЕД № АК-04-10/12.04.2016

ЗАПОВЕД

№ АК-04-10/12.04.2016г

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 7/28.03.2016 г. на Общински съвет – Любимец

ОСПОРВАМ:

Решение № 69, обективирано в Протокол № 7 от редовно заседание на Общински съвет – Любимец, проведено на 28.03.2016 година, касаещо следното: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и и 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 14 от Наредба № 2 на Общински съвет Любимец, Общински съвет – Любимец реши:

09.06.2016 08:20
ЗАПОВЕД № АК-04-9/28.03.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9/28.03.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 6/29.02.2016 г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 54, обективирано Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – Стамболово, проведено на 29.02.2016 година, касаещо следното: „На основание чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ и докладната записка от Кмета на общината Общинският съвет – Стамболово реши:

09.06.2016 08:19
ЗАПОВЕД № АК-04-8/18.03.2016г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-8/18.03.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 2/29.02.206г. на Общинския съвет – Ивайловград

ОСПОРВАМ:

Решение № 25, обективирано Протокол № 2 от редовно заседание на ОбС – Ивайловград, проведено на 29.02.2016 година, касаещо следното: „на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и ал.3 от ЗОС  Общинският съвет – Ивайловград реши:

07.06.2016 09:45
ЗАПОВЕД № АК-04-7/17.02.2016 г

ЗАПОВЕД

№ АК-04-7/17.02.2016 г

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 28.01.2016г от Общинския съвет – Димитровград

ОСПОРВАМ:

Решение № 120/28.01.2016г., прието на основание чл.6 от ЗОС и чл.5, ал.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

07.06.2016 09:43