Показване 1 - 14 от 14
#Заглавие
 
1Търг за продажба на лек автомобил
2Решение на Министъра на Отбраната
3Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 30.11.2010
4Провеждане на търг
5Обявление МО
6Обявление за спечелен търг
7На основание чл.56, ал.6 от ППЗДС Областния управител на област Хасково издава Заповед №ДС-06-21/22.04.2013г.
8Заповед №РД-13-169/31.10.2012г
9ЗАПОВЕД № РД-11-172 търг Мерцедес С350ТД
10Заповед за провеждане на търг
11Заповед за прекратяване на търг
12Заповед №ДС-06-6/18.02.2014г. за определяне на купувача за продажба на имот в управление на НКЖИ, актуван с АДС №6408/2012г.
13Заповед №ДС-06-46/12.04.2016г. На основание чл. 59, ал. 6 от ППЗДС, Решение №РТ-52/18.12.2015г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и утвърден па реда на чл.59, ал.5 от ППЗДС Протокол от 15.02.2016г.
14Заповед №ДС-06-22\16.04.2014г. На основание чл.19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13, ал.1-4 и чл. 43 от Правилника за прилагане на ЗДС