Детайли за З А П О В Е Д №АК-04-7 от 28.03.2018 год.

СобственостСтойност
Име:З А П О В Е Д №АК-04-7 от 28.03.2018 год.
Описание:

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 185 и чл. 187 от Административнопроцесуален кодекс и Сигнал с вх.№АК-11-13 от 28.02.2018 год. от Георги Пеев – общински съветник при ОбС – Хасково

ОСПОРВАМ

Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, на Общински съвет – Хасково, в частта касаеща Приложение №1 т.11.5

Файл:ak-04-7 от 28.03.2018.doc
Размер: 80 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:vladi
Създаден на: 11/05/2018 08:16
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:87 Тегления
Последна промяна на: 11/05/2018 08:17
Страница: