Детайли за З А П О В Е Д №АК-04-2/15.02.2018 год.

СобственостСтойност
Име:З А П О В Е Д №АК-04-2/15.02.2018 год.
Описание:

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК, сигнал с вх.№АК-11-7 от 06.02.2018 год. от Светослава Стоянова и Георги Пеев – общински съветници при ОбС – Хасково и след като разгледах Протокол № 31/26.01.2018 год. на Общинския съвет – Хасково

ОСПОРВАМ

Решение №594 от 26.01.2018 год. на Общински съвет – Хасково, прието на редовно заседание, проведено на същата дата

Файл:ak-04-2 от 15.02.2018.doc
Размер: 72 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:vladi
Създаден на: 21/02/2018 12:45
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:152 Тегления
Последна промяна на: 21/02/2018 12:46
Страница: