Детайли за ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

СобственостСтойност
Име:ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Описание:

Обн., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.04.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.

Файл:ZAKON_za_predotvratqvane_i1_ustanovqvane_na_konflikt_na_interesi_Zagl_izm_DV_br_97_ot_2010_g_v_sila_o.rtf
Размер: 184.71 КБ
Тип:rtf (MIME тип: application/rtf)
Автор:Неизвестен
Създаден на: 13/12/2010 20:28
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1151 Тегления
Последна промяна на: 03/10/2012 12:05
Страница: