Детайли за ЗАКОН за държавната собственост

СобственостСтойност
Име:ЗАКОН за държавната собственост
Описание:

Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., изм., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г., изм. и доп., бр. 55 от 11.07.1997 г., в сила от 11.07.1997 г., доп., бр. 61 от 1.08.1997 г., изм., бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., доп., бр. 93 от 11.08.1998 г., изм. и доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., бр. 9 от 1.02.2000 г., в сила от 1.02.2000 г., доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., изм., бр. 26 от 29.03.2000 г., бр. 57 от 14.07.2000 г., бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.; Решение № 7 от 10.04.2001 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 38 от 17.04.2001 г.; изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., в сила от 16.08.2003 г., изм., бр. 24 от 23.03.2004 г., доп., бр. 93 от 19.10.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 12.04.2005 г., бр. 17 от 24.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., доп., бр. 64 от 8.08.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 92 от 13.11.2007 г., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 52 от 6.06.2008 г., изм., бр. 54 от 13.06.2008 г., бр. 10 от 6.02.2009 г., доп., бр. 17 от 6.03.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 30.04.2009 г., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., бр. 87 от 5.11.2010 г., изм., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., доп., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 21.06.2011 г., изм. и доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.

Файл:Zds.doc
Размер: 319.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:Неизвестен
Създаден на: 13/12/2010 20:25
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1230 Тегления
Последна промяна на: 15/01/2013 14:52
Страница: