Детайли за ЗАКОН за достъп до обществена информация

СобственостСтойност
Име:ЗАКОН за достъп до обществена информация
Описание:

Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г.

Файл:ZAKON_za_dostyp_do_obsestvena_informaciq1.rtf
Размер: 134.21 КБ
Тип:rtf (MIME тип: application/rtf)
Автор:Неизвестен
Създаден на: 13/12/2010 20:24
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1023 Тегления
Последна промяна на: 03/10/2012 08:22
Страница: