Област Хасково

Решения на Общински съвети

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Заповед # РД-11-265 град Хасково, 17.09.2010 година Заповед # РД-11-265 град Хасково, 17.09.2010 година

топ!
Дата на добавяне: 13/12/2010
Промяна: 13/12/2010
Размер: 183.59 КБ
Тегления: 1577

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 149, ал. 1 и ал. 5 от АПК във вр. с чл. 184 от АПК, жалба вх. №АК-04-02-2030 от 13.09.2010 год. подадена от Изпълнителния директор на МБАЛ АД и след като разгледах протокол № 34 на Общински съвет – Хасково

Решение # АП-06-325 град Хасково, 01.12.2010г Решение # АП-06-325 град Хасково, 01.12.2010г

топ!
Дата на добавяне: 13/12/2010
Промяна: 13/12/2010
Размер: 38.11 КБ
Тегления: 1554

На основание чл.215 от ЗУТ, във вр. чл.131, ал.1 от ЗУТ, чл. 149, ал. 1 от АПК, чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след като разгледах Протокол № 40/12.11.2010г. на Общински съвет – Минерални бани и Жалба с наш вх. №АК-04-02-2658/24.11.2010г. от Станко Ванчев Янков, и искане наш вх.№АК-04-02-2676/26.11.2010г. от Сийка Райкова Димитрова, Въчо Енчев Грозев, Веселина Русева Павлитова, Данчо Атанасов Райков

Заповед  #  РД-11-264 град Хасково, 17.09.2010 година Заповед # РД-11-264 град Хасково, 17.09.2010 година

топ!
Дата на добавяне: 13/12/2010
Промяна: 13/12/2010
Размер: 185.8 КБ
Тегления: 1513

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах протокол № 34 на Общински съвет – Хасково

Оспорване на   Решения №497, 498, 499 и 500, Оспорване на Решения №497, 498, 499 и 500,

топ!
Дата на добавяне: 13/04/2011
Промяна: 13/04/2011
Размер: 167.5 КБ
Тегления: 1019
Оспорване на   Решения с №№497, 498, 499 и 500,    приети с Протокол № 48 на заседание на Общински съвет – Стамболово, проведено на 21.03.2011 год.

ЗАПОВЕД  № АК-04-1 град Хасково, 03.01.2013 година ЗАПОВЕД № АК-04-1 град Хасково, 03.01.2013 година

топ!
Дата на добавяне: 09/01/2013
Промяна: 09/01/2013
Размер: 168 КБ
Тегления: 980

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 185 и ал.187, ал.1 от АПК

ОСПОРВАМ:
Изцяло новите текстове на чл.5, чл.12, ал.2, чл.27, ал.9, чл.31, ал.2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, приети с Решение № 308, обективирано в Протокол № 16 от заседание на ОбС - Хасково, проведено на 14.12.2012 година.

 ЗАПОВЕД  № АК-04-2 град Хасково, 04.01.2013 година ЗАПОВЕД № АК-04-2 град Хасково, 04.01.2013 година

топ!
Дата на добавяне: 09/01/2013
Промяна: 09/01/2013
Размер: 168.5 КБ
Тегления: 940

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 16/14.12.2012г. на Общинския съвет – Хасково
ОСПОРВАМ:
Разпоредбата на новата ал.11 на чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, приета с Решение № 307, обективирано в Протокол № 16 от заседание на ОбС - Хасково, проведено на 14.12.2012 година.

ЗАПОВЕД  АК-04-7/15.08.2013г ЗАПОВЕД АК-04-7/15.08.2013г

топ!
Дата на добавяне: 30/08/2013
Промяна: 30/08/2013
Размер: 168 КБ
Тегления: 924

ЗАПОВЕД

АК-04-7/15.08.2013г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 27/25.07.2013г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 283, обективирано Протокол № 27 от редовно заседание на ОбС - Стамболово, проведено на 25.07.2013 година, в частта му касаеща продажбата на ПИ № 000180 с площ от 2.629 дка, с НТП – пасище с храсти, находящ се в землището на с. Поповец - т.1.1 от решението

Оспорвам изменението и допълнението на чл.77 от Наредбата за общинска собственост Оспорвам изменението и допълнението на чл.77 от Наредбата за общинска собственост

топ!
Дата на добавяне: 05/10/2012
Промяна: 05/10/2012
Размер: 696.85 КБ
Тегления: 806

Прието с Решение№133 на ОБС-Стамболово, взето с Протокол№11, на заседание, проведено на 29.06.2012г.

Оспорвам Решение№52, прието с Протокол №8 на заседание проведено на 07.06.2012г. Оспорвам Решение№52, прието с Протокол №8 на заседание проведено на 07.06.2012г.

топ!
Дата на добавяне: 05/10/2012
Промяна: 05/10/2012
Размер: 403.12 КБ
Тегления: 798
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 10
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.