Област Хасково

Решения на Общински съвети

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ЗАПОВЕД  №АК-04-14 от 05.09.2018 ЗАПОВЕД №АК-04-14 от 05.09.2018

Date added: 09/05/2018
Date modified: 09/05/2018
Filesize: 160.5 kB
Downloads: 30

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 7/22.08.2018 год. на Общинския съвет – Ивайловград

ОСПОРВАМ:

Решение № 101 от 22.08.2018 год., обективирано в Протокол № 7 при проведено редовно заседание на ОбС – Ивайловград на същата дата

ЗАПОВЕД  №АК-04-13/ 16.08.2018 ЗАПОВЕД №АК-04-13/ 16.08.2018

Date added: 08/17/2018
Date modified: 08/17/2018
Filesize: 211 kB
Downloads: 32

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 40/27.07.2018г. на Общинския съвет – Тополовград

ОСПОРВАМ:

т.ІІ от Решение № 421, обективирано Протокол № 40 от редовно заседание на ОбС – Тополовград, проведено на 27.07.2018г.

ЗАПОВЕД  №АК-04-12 /16.08.2018 година ЗАПОВЕД №АК-04-12 /16.08.2018 година

Date added: 08/17/2018
Date modified: 08/17/2018
Filesize: 221 kB
Downloads: 25

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 40/27.07.2018г. на Общинския съвет – Тополовград

 

ОСПОРВАМ:

т.ІІ от Решение № 420, обективирано Протокол № 40 от редовно заседание на ОбС – Тополовград, проведено на 27.07.2018г.

ЗАПОВЕД  №АК-04-11/ 16.08.2018 година ЗАПОВЕД №АК-04-11/ 16.08.2018 година

Date added: 08/17/2018
Date modified: 08/17/2018
Filesize: 214.5 kB
Downloads: 30

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 40/27.07.2018г. на Общинския съвет – Тополовград

ОСПОРВАМ:

т.ІІ от Решение № 414, обективирано Протокол № 40 от редовно заседание на ОбС – Тополовград, проведено на 27.07.2018г.

ЗАПОВЕД № АК-04-10/21.06.2018г. ЗАПОВЕД № АК-04-10/21.06.2018г.

Date added: 07/13/2018
Date modified: 07/13/2018
Filesize: 169 kB
Downloads: 48

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 38/05.06.2018г. на Общинския съвет – Любимец

ОСПОРВАМ:

Решение № 362 от 05.06.2018 година, обективирано в Протокол № 38 при проведено редовно заседание на ОбС – Любимец на същата дата

Заповед № АК-04-9 от 12.06.2018 Заповед № АК-04-9 от 12.06.2018

Date added: 06/13/2018
Date modified: 06/13/2018
Filesize: 124 kB
Downloads: 56

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9 от 12.06.2018 год.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 42/21.05.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Раздел ІІ, т.10 от Решение № 642/21.05.2018г., прието на редовно заседание на ОбС - Минерални бани, проведено на същата дата

ЗАПОВЕД  № АК-04-8 от 25.04.2018 год. ЗАПОВЕД № АК-04-8 от 25.04.2018 год.

Date added: 05/11/2018
Date modified: 05/11/2018
Filesize: 170 kB
Downloads: 67

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 41/10.04.2018г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 632, обективирано Протокол № 41 от извънредно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 10.04.2018 година.

З А П О В Е Д  №АК-04-7 от 28.03.2018 год. З А П О В Е Д №АК-04-7 от 28.03.2018 год.

Date added: 05/11/2018
Date modified: 05/11/2018
Filesize: 80 kB
Downloads: 87

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 185 и чл. 187 от Административнопроцесуален кодекс и Сигнал с вх.№АК-11-13 от 28.02.2018 год. от Георги Пеев – общински съветник при ОбС – Хасково

ОСПОРВАМ

Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, на Общински съвет – Хасково, в частта касаеща Приложение №1 т.11.5

ЗАПОВЕД   №АК-04-6 от 22.03.2018г. ЗАПОВЕД №АК-04-6 от 22.03.2018г.

hot!
Date added: 03/23/2018
Date modified: 03/23/2018
Filesize: 159 kB
Downloads: 110

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 264 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

ЗАПОВЕД  №АК-04-5 от 20.03.2018 год. ЗАПОВЕД №АК-04-5 от 20.03.2018 год.

hot!
Date added: 03/23/2018
Date modified: 03/23/2018
Filesize: 161 kB
Downloads: 119

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 33/26.02.2018 год. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 263 от 26.02.2018 год., обективирано в Протокол № 33 при проведено редовно заседание на ОбС – Стамболово на същата дата

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 10
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.