Област Хасково

Решения на Общински съвети

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

ЗАПОВЕД № АК-04-3/11.01.2016 г       ЗАПОВЕД № АК-04-3/11.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 175.5 КБ
Тегления: 303

ЗАПОВЕД

№ АК-04-3/11.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 4/17.12.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 19, обективирано Протокол № 4 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 17.12.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.45и от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Маджарово дава съгласие да се промени НТП на имот с кадастрален № 000157 по КВС на село Бориславци с площ 15.090 дка в местност „Еникьой”, категория V, НТП – пасище, мера да стане земя с друга селскостопанска територия по НТП.

ЗАПОВЕД  № АК -04-2/11.01.2016 г ЗАПОВЕД № АК -04-2/11.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 175.5 КБ
Тегления: 337

ЗАПОВЕД

№ АК -04-2/11.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 4/17.12.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 18, обективирано Протокол № 4 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 17.12.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.45и от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Маджарово дава съгласие да се промени НТП на имот с кадастрален № 000159 по КВС на село Бориславци с площ 15.090 дка в местност „Еникьой”, категория V, НТП – пасище, мера да стане земя с друга селскостопанска територия.

ЗАПОВЕД  № АК-04-1/04.01.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-1/04.01.2016г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 155.5 КБ
Тегления: 288

ЗАПОВЕД

№ АК-04-1/04.01.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/26.11.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 11, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 26.11.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8 чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и с него Общинският съвет – Маджарово:

„1. Променя статута на Масивна сграда – училище в с. Долни Главанак, актуван с АОС № 21 от 12.05.2010г като публична общинска собственост, с 711 кв.м. застроена площ, в частна общинска собственост“.

ЗАПОВЕД №АК-04-4/09.03.2015г ЗАПОВЕД №АК-04-4/09.03.2015г

Дата на добавяне: 09/03/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 8

ЗАПОВЕД

№АК-04-4/09.03.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 185 и ал.187, ал.1 от АПК

ОСПОРВАМ:

Изцяло новите текстове на чл.15 точка 6, чл.16, ал.2, 3, 4 и 5, чл.42, ал.3, § 8 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред и чл.3, ал.1 от Наредба № 4за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Димитровград, обективиранив Протокол № 42от заседание на ОбС - Димитровград, проведено на 29.01.2015 година.

ЗАПОВЕД  № АК-04-3/02.02.2015г ЗАПОВЕД № АК-04-3/02.02.2015г

Дата на добавяне: 02/02/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 7

ЗАПОВЕД

№ АК-04-3/02.02.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 49/19.01.2015г. на Общинския съвет – Свиленград

ОСПОРВАМ:

Решение № 1039, прието с Протокол № 49 на заседание на ОбС - Свиленград, проведено на 19.01.2015 година.

ЗАПОВЕД  № АК-04-2/02.02.2015г ЗАПОВЕД № АК-04-2/02.02.2015г

Дата на добавяне: 02/02/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 7

ЗАПОВЕД

№ АК-04-2/02.02.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 49/19.01.2015г. на Общинския съвет – Свиленград

ОСПОРВАМ:

Решение № 1038, прието с Протокол № 49 на заседание на ОбС - Свиленград, проведено на 19.01.2015 година.

ЗАПОВЕД  №АК-04-1 от 06.01.2015 год. ЗАПОВЕД №АК-04-1 от 06.01.2015 год.

Дата на добавяне: 06/01/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 8

ЗАПОВЕД

№АК-04-1 от 06.01.2015 год.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах актовете на ОбС – Димитровград от проведено заседание на 18.12.2014 год, ведно с изпратените към тях докладни записки и документи

ОСПОРВАМ:

Решение №1554, прието на заседание на ОбС – Димитрвград, проведено на 18.12.2014 год.

ЗАПОВЕД  № АК-04-9/25.09.2013г. ЗАПОВЕД № АК-04-9/25.09.2013г.

топ!
Дата на добавяне: 25/09/2013
Промяна: 25/09/2013
Размер: 155 КБ
Тегления: 726

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9/25.09.2013г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 32/09.09.2013г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 503  прието с Протокол № 32 на заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 09.09.2013 година.

ЗАПОВЕД №АК-04-8/18.09.2013г. ЗАПОВЕД №АК-04-8/18.09.2013г.

топ!
Дата на добавяне: 24/09/2013
Промяна: 24/09/2013
Размер: 162 КБ
Тегления: 695

ЗАПОВЕД

№АК-04-8/18.09.2013г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 28/28.08.2013г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 295 от 28.08.2013 година, прието с Протокол № 28 от проведено на 28.08.2013 година редовно заседание на ОбС - Стамболово

ЗАПОВЕД  АК-04-7/15.08.2013г ЗАПОВЕД АК-04-7/15.08.2013г

топ!
Дата на добавяне: 30/08/2013
Промяна: 30/08/2013
Размер: 168 КБ
Тегления: 923

ЗАПОВЕД

АК-04-7/15.08.2013г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 27/25.07.2013г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 283, обективирано Протокол № 27 от редовно заседание на ОбС - Стамболово, проведено на 25.07.2013 година, в частта му касаеща продажбата на ПИ № 000180 с площ от 2.629 дка, с НТП – пасище с храсти, находящ се в землището на с. Поповец - т.1.1 от решението

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 10
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.