Област Хасково

Решения на Общински съвети

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

ЗАПОВЕД  № АК-04-1/04.01.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-1/04.01.2016г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 155.5 КБ
Тегления: 212

ЗАПОВЕД

№ АК-04-1/04.01.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/26.11.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 11, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 26.11.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8 чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и с него Общинският съвет – Маджарово:

„1. Променя статута на Масивна сграда – училище в с. Долни Главанак, актуван с АОС № 21 от 12.05.2010г като публична общинска собственост, с 711 кв.м. застроена площ, в частна общинска собственост“.

ЗАПОВЕД №АК-04-4/09.03.2015г ЗАПОВЕД №АК-04-4/09.03.2015г

Дата на добавяне: 09/03/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 8

ЗАПОВЕД

№АК-04-4/09.03.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 185 и ал.187, ал.1 от АПК

ОСПОРВАМ:

Изцяло новите текстове на чл.15 точка 6, чл.16, ал.2, 3, 4 и 5, чл.42, ал.3, § 8 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред и чл.3, ал.1 от Наредба № 4за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Димитровград, обективиранив Протокол № 42от заседание на ОбС - Димитровград, проведено на 29.01.2015 година.

ЗАПОВЕД  № АК-04-3/02.02.2015г ЗАПОВЕД № АК-04-3/02.02.2015г

Дата на добавяне: 02/02/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 7

ЗАПОВЕД

№ АК-04-3/02.02.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 49/19.01.2015г. на Общинския съвет – Свиленград

ОСПОРВАМ:

Решение № 1039, прието с Протокол № 49 на заседание на ОбС - Свиленград, проведено на 19.01.2015 година.

ЗАПОВЕД  № АК-04-2/02.02.2015г ЗАПОВЕД № АК-04-2/02.02.2015г

Дата на добавяне: 02/02/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 7

ЗАПОВЕД

№ АК-04-2/02.02.2015г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 49/19.01.2015г. на Общинския съвет – Свиленград

ОСПОРВАМ:

Решение № 1038, прието с Протокол № 49 на заседание на ОбС - Свиленград, проведено на 19.01.2015 година.

ЗАПОВЕД  №АК-04-1 от 06.01.2015 год. ЗАПОВЕД №АК-04-1 от 06.01.2015 год.

Дата на добавяне: 06/01/2015
Промяна: 14/05/2015
Размер: Празно
Тегления: 8

ЗАПОВЕД

№АК-04-1 от 06.01.2015 год.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах актовете на ОбС – Димитровград от проведено заседание на 18.12.2014 год, ведно с изпратените към тях докладни записки и документи

ОСПОРВАМ:

Решение №1554, прието на заседание на ОбС – Димитрвград, проведено на 18.12.2014 год.

ЗАПОВЕД  № АК-04-9/25.09.2013г. ЗАПОВЕД № АК-04-9/25.09.2013г.

топ!
Дата на добавяне: 25/09/2013
Промяна: 25/09/2013
Размер: 155 КБ
Тегления: 659

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9/25.09.2013г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 32/09.09.2013г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 503  прието с Протокол № 32 на заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 09.09.2013 година.

ЗАПОВЕД №АК-04-8/18.09.2013г. ЗАПОВЕД №АК-04-8/18.09.2013г.

топ!
Дата на добавяне: 24/09/2013
Промяна: 24/09/2013
Размер: 162 КБ
Тегления: 628

ЗАПОВЕД

№АК-04-8/18.09.2013г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 28/28.08.2013г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 295 от 28.08.2013 година, прието с Протокол № 28 от проведено на 28.08.2013 година редовно заседание на ОбС - Стамболово

ЗАПОВЕД  АК-04-7/15.08.2013г ЗАПОВЕД АК-04-7/15.08.2013г

топ!
Дата на добавяне: 30/08/2013
Промяна: 30/08/2013
Размер: 168 КБ
Тегления: 852

ЗАПОВЕД

АК-04-7/15.08.2013г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 27/25.07.2013г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 283, обективирано Протокол № 27 от редовно заседание на ОбС - Стамболово, проведено на 25.07.2013 година, в частта му касаеща продажбата на ПИ № 000180 с площ от 2.629 дка, с НТП – пасище с храсти, находящ се в землището на с. Поповец - т.1.1 от решението

ЗАПОВЕД   АК- 04 - 4 от 19.02.2013г   ЗАПОВЕД АК- 04 - 4 от 19.02.2013г

топ!
Дата на добавяне: 30/08/2013
Промяна: 30/08/2013
Размер: 158.5 КБ
Тегления: 619

ЗАПОВЕД

 

АК- 04 - 4 от 19.02.2013г

 

 

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 19/30.01.2013г. на Общинския съвет – Харманли

ОСПОРВАМ:

Решение № 276 на Общински съвет – Харманли, обективирано в Протокол № 19 от заседание на ОбС - Харманли, проведено на 30.01.2013 година.

ЗАПОВЕД №АК-04-6/09.05.2013г. ЗАПОВЕД №АК-04-6/09.05.2013г.

топ!
Дата на добавяне: 15/05/2013
Промяна: 15/05/2013
Размер: Празно
Тегления: 322

ЗАПОВЕД

№АК-04-6/09.05.2013г.


На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 22/22.04.2013г. на Общински съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:
Решение №256, прието на заседание на ОбС – Стамболово, проведено на 22.04.2013г.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 6 от 9
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.