Област Хасково

Решения на Общински съвети

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

ЗАПОВЕД № АК-04-11/21.04.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-11/21.04.2016г

топ!
Дата на добавяне: 09/06/2016
Промяна: 09/06/2016
Размер: 169 КБ
Тегления: 299

ЗАПОВЕД

№ АК-04-11/21.04.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 31.03.2016г  от Общинския съвет – Димитровград

ОСПОРВАМ:

Решение № 219/31.03.2016г, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ.

ЗАПОВЕД № АК-04-10/12.04.2016 ЗАПОВЕД № АК-04-10/12.04.2016

топ!
Дата на добавяне: 09/06/2016
Промяна: 09/06/2016
Размер: 165.5 КБ
Тегления: 296

ЗАПОВЕД

№ АК-04-10/12.04.2016г

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 7/28.03.2016 г. на Общински съвет – Любимец

ОСПОРВАМ:

Решение № 69, обективирано в Протокол № 7 от редовно заседание на Общински съвет – Любимец, проведено на 28.03.2016 година, касаещо следното: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и и 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 14 от Наредба № 2 на Общински съвет Любимец, Общински съвет – Любимец реши:

ЗАПОВЕД № АК-04-9/28.03.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-9/28.03.2016г

топ!
Дата на добавяне: 09/06/2016
Промяна: 09/06/2016
Размер: 163 КБ
Тегления: 308

ЗАПОВЕД

№ АК-04-9/28.03.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 6/29.02.2016 г. на Общинския съвет – Стамболово

ОСПОРВАМ:

Решение № 54, обективирано Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – Стамболово, проведено на 29.02.2016 година, касаещо следното: „На основание чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ и докладната записка от Кмета на общината Общинският съвет – Стамболово реши:

ЗАПОВЕД    № АК-04-8/18.03.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-8/18.03.2016г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 169.5 КБ
Тегления: 304

ЗАПОВЕД

№ АК-04-8/18.03.2016г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 2/29.02.206г. на Общинския съвет – Ивайловград

ОСПОРВАМ:

Решение № 25, обективирано Протокол № 2 от редовно заседание на ОбС – Ивайловград, проведено на 29.02.2016 година, касаещо следното: „на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и ал.3 от ЗОС  Общинският съвет – Ивайловград реши:

ЗАПОВЕД № АК-04-7/17.02.2016 г ЗАПОВЕД № АК-04-7/17.02.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 91.5 КБ
Тегления: 290

ЗАПОВЕД

№ АК-04-7/17.02.2016 г

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 28.01.2016г от Общинския съвет – Димитровград

ОСПОРВАМ:

Решение № 120/28.01.2016г., прието на основание чл.6 от ЗОС и чл.5, ал.2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ЗАПОВЕД № АК-04-6/17.02.2016г ЗАПОВЕД № АК-04-6/17.02.2016г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 93.5 КБ
Тегления: 290

ЗАПОВЕД

№ АК-04-6/17.02.2016г

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах приетото на 28.01.2016г от Общинския съвет – Димитровград

 

ОСПОРВАМ:

Решение № 119/28.01.2016г., прието на основание чл.6 от ЗОС и чл.5 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ЗАПОВЕД № АК-04-5/12.01.2016 г       ЗАПОВЕД № АК-04-5/12.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 163.5 КБ
Тегления: 285

ЗАПОВЕД

№ АК-04-5/12.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/21.12.2015г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 42, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 21.12.2015 година, касаещо следното: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 45и, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Минерални бани:

ЗАПОВЕД  № АК-04-4/12.01.2016 г ЗАПОВЕД № АК-04-4/12.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 162 КБ
Тегления: 299

ЗАПОВЕД

№ АК-04-4/12.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 3/21.12.2015г. на Общинския съвет – Минерални бани

ОСПОРВАМ:

Решение № 51, обективирано Протокол № 3 от редовно заседание на ОбС – Минерални бани, проведено на 21.12.2015 година, касаещо следното: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 54, т. 3 от Наредбата за общинската собственост във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Минерални бани

ЗАПОВЕД № АК-04-3/11.01.2016 г       ЗАПОВЕД № АК-04-3/11.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 175.5 КБ
Тегления: 226

ЗАПОВЕД

№ АК-04-3/11.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 4/17.12.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 19, обективирано Протокол № 4 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 17.12.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.45и от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Маджарово дава съгласие да се промени НТП на имот с кадастрален № 000157 по КВС на село Бориславци с площ 15.090 дка в местност „Еникьой”, категория V, НТП – пасище, мера да стане земя с друга селскостопанска територия по НТП.

ЗАПОВЕД  № АК -04-2/11.01.2016 г ЗАПОВЕД № АК -04-2/11.01.2016 г

топ!
Дата на добавяне: 07/06/2016
Промяна: 07/06/2016
Размер: 175.5 КБ
Тегления: 247

ЗАПОВЕД

№ АК -04-2/11.01.2016 г

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. чл. 149, ал. 1 от АПК и след като разгледах Протокол № 4/17.12.2015г. на Общинския съвет – Маджарово

ОСПОРВАМ:

Решение № 18, обективирано Протокол № 4 от редовно заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 17.12.2015 година, касаещо следното:основание чл.21, ал.1, т.8,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.45и от ППЗСПЗЗ Общинският съвет – Маджарово дава съгласие да се промени НТП на имот с кадастрален № 000159 по КВС на село Бориславци с площ 15.090 дка в местност „Еникьой”, категория V, НТП – пасище, мера да стане земя с друга селскостопанска територия.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 5 от 9
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.