Област Хасково

PDFPrintE-mail

Указател на териториалните звена на изпълнителната власт в област Хасково

КОНТАКТИ -  ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Актуализирано към дата: 19.12.2016г.

Организация

Длъжност

Име, фамилия

Адрес

Телефон

Факс

Email

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1„В и К“ ЕООД Хасково

Управител

инж. Тодор Марков

Гр. Хасково, ул. „Сакар“ № 2

038/50 16 10

038/66 54 84

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.„В и К“ ООД Димитровград

Управител

Инж.Петко Ангелов

Гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф“ № 36

0391/6 18 72

0391/6 18 74

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.“В и К” ЕООД Стамболово

Управител

Иван Кьосев

с. Стамболово, сградата на общината; стая 14

03721/23 82


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.РДНСК – РО „НСК“ Хасково

Началник

Анна Джурова – Любенова

Гр. Хасково, ул.“Ивайло“ №1

038/66 13 60

038/66 13 60

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.ТЗ „ГРАО“ Хасково

Ръководител

Геновева Христова

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет.3

038/66 48 05


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6.Служба по геодезия, картография и кадастър

Началник

Инж. Соня Атанасова

Гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски“ № 26 ет. 3

038/ 66 50 81

038/66 50 81

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7.Областно пътно управление Хасково

Директор

Инж.Радостин Ламбрев

Гр. Хасково, бул. „Съединение“ №38

038/62 40 37

038/66 36 31

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на финансите

1.ТД “НАП“ Офис Хасково

Директор

Петър Кръстев

Гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2

038/60 92 20

038/66 21 85

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.Отдели „ПИООП“ и „ИИД“ – Хасково към АДФИ

Финансови инспектори

Дончо Милев и Николай Стайков

Гр. Хасково, бул. „Съединение“ №28

038/66 15 01

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.Митница Свиленград

Началник

Юлиан Мирков

Гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев“ №4, кв. „Кап. Петко Войвода“

0379/7 30 00

0379/7 32 36

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на икономиката и енергетиката

1.„Комисия за защита на потребителите“ РД – Пловдив, Звено Хасково

Гл. инспектор

Юлияна Шекерова

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет. 3

038/66 13 93

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.ГД „Метрологичен надзор“ – РО Пловдив

Началник отдел

Г-жа Тенева

Гр. Хасково, ул. „Панорама“ № 2

038/ 62 43 95

038/66 48 86

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ – РО Хасково

Началник

 

Гр. Хасково, ул. „Ивайло“ № 1

038/62 26 72

038/62 26 72

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.„Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия“ – Стара Загора

Началник регионален сектор

Мария Коева

Гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108

042/65 00 40

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. ГД "Контрол на качестватото на течните горива" Отдел "Надзор на качеството на течните горива"-гр. София, Офис Хасково

Е.Димитрова

Д.Иванова

Гр. Хасково, ул. "Панорама" №2 038/66 48 90

Министерство на труда и социалната политика

1.РД „Социално подпомагане“ – Хасково

Директор

Стефан Манахилов

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ № 2 ет. 4

038/62 22 89

038/62 46 43

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.Дирекция „СП“ – Хасково

Директор

Петя Ангелова

Гр. Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2 ет.1

038/62 41 92

038/66 03 49

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.

Дирекция „СП“ – Димитровград

Директор

Жанета Желева

Гр. Димитровград, ул.“Цар Борис І“ №1

0391/64 485

0391/66 789

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.Дирекция „СП“ – Харманли

Директор

Наталия Дрехарова

Гр. Харманли, ул. „Иван Вазов“ №46 А

0373/87 092

0373/82 501

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.Дирекция „СП“ – Свиленград

Директор

Росица Христова

Гр. Свиленград, ул.“Бурденис“ №2

0379/71 639

0379/71 644

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6.Дирекция „СП“ – Тополовград

Директор

Йовка Черкелова

Гр. Тополовград, ул.“Иван Вазов“ №2 А

0470/54 170

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7.Дирекция „СП“ – Ивайловград

Директор

Елена Стефанова

Гр. Ивайловград, ул.“Георги Димитров“ №56

03661/65 97

03661/61 05

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8.Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Хасково

Директор

Господин Господинов

Гр. Хасково, пл. “Градска болница“ №3

038/66 19 02

038/66 19 01

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9.Дирекция „Бюро по труда“ - Хасково

Директор

Тянко Кондов

Гр. Хасково, пл. “Градска болница“ №3

038/60 72 05

0882/824795

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10.Дирекция „Бюро по труда“– Димитровград

Директор

Антония Тюйлиева

Гр. Димитровград, пл. „България“ №1

0391/63 626

0882/824761

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11.Дирекция „Бюро по труда“ – Харманли

Директор

Тонка Караиванова

Гр. Харманли, ул.“Ханска“ №3

0373/83 529

0882/82 47 73

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

12.Дирекция „Бюро по труда“ - Свиленград

Директор

Соня Славова

Гр. Свиленград, ул. „Гоце Делчев“ №6

0379/71 367

0882/82 47 30

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13.Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково

Директор

Петър Андреев

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ № 2 ет. 1

038/66 48 51


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

14.Д „Европейски фондове, международни програми и проекти“

Младши експерт

Антония Делчева

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ № 2 ет. 3 стая №159

038/66 55 39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на околната среда и водите

1.РИОСВ – Хасково

Директор

Инж. Димитър Илиев

Гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №14

038/66 46 08

038/60 16 11

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.„Басейнова дирекция“ – Пловдив, РБ - Хасково

Главен експерт

Инж.Наталия Маркова

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет.3

038/66 21 30


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на земеделието и храните

1.ОД „Държавен фонд земеделие“ - Хасково

Вр. И.Д Директор

 

Димчо Господинов

Гр. Хасково, ул. „Панорама“ 7

038/60 37 77

038/60 37 11

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.ОД „Земеделие“

Директор

Венелин Асенов

Гр. Хасково, пл. „Свобода“ №5

038/66 49 16

038/66 44 53

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.ОУ „Областна дирекция по безопасност на храните“ – Хасково

Директор

Георги Станков

Гр. Хасково, бул. „Освобождение“ №57

038/66 10 49


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.ИАСРЖ – София ЮРЦККРД Смолян Офис Хасково

Координатор

Желязко Маджаров

Гр. Хасково, ул. „Ал. Стамболийски“ №2

038/66 48 03This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.РС „Контролно – техническа инспекция“

И.д. Началник сектор

Тодор Георгиев

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2, ет. 3, ст. 106 и 107

038/62 42 80

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6.„Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол“ – район Хасково към ТЗ – Стара Загора

Ст. Инспектор

Георги Вълчев

Гр. Хасково, ул. „Ст. Стамболов“ №2

038/62 47 53

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7.Офис Хасково ОД за съвети в земеделието – ЦЮ, НССЗ

Ръководител офис

Тодор Тодоров

Гр. Хасково, ул. „Ивайло“ №1

038/66 42 21

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8.ТЗ „ИА по лозята и виното“

Началник

Катя Крушкова

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет.3

038/66 38 43

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9.ИАРА, сектор „РК“ – Хасково

И.Д. Началник сектор

Костадин Костадинов

Гр. Хасково, ул. „Ал. Стамболийски“ №2 ет.2

038/62 24 73

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10.Регионален център за научно – приложно обслужване (Опитна станция по тютюна в Хасково)

Директор

Ивко Стаматов

Гр. Хасково, Пловдивско шосе

038/62 21 50

038/62 22 02

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11.Звено „СОПВВВ“ при „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа

Ръководител

Инж. Георги Пеев

Гр. Хасково, бул. „Раковски“ №1 ПК 52

038/66 49 42

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

1.ИА „Автомобилна администрация“ областен отдел „Контролна дейност“ Хасково

Директор

И. д. Петър Димитров

Гр. Хасково, бул. „Освобождение“ п.к. №5

038/66 28 50

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на здравеопазването

1.Регионална здравна инспекция

Директор

Д-р Соня Димитрова

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2

038/66 54 89

038/62 40 72

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.Център за спешна медицинска помощ – Хасково

Директор

Д-р Петя Радева – Димитрова

Гр. Хасково, бул. „Съединение“ №49

038/66 41 36

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.МБАЛ – АД гр. Хасково

Изп. Директор

Д-р Георги Гелов

Гр. Хасково, бул. „Съединение“ №49

038/60 67 00

038/60 68 00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.Дом за медико – социални грижи за деца – Хасково

Директор

Кирил Гузгунов

Гр. Хасково, ул. „Видин“ №14

038/66 82 70

038/66 83 20

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на образованието, младежта и науката

1.РУО – Хасково

Началник

Румяна Делчева

Гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ №2 ет.2

038/65 00 60

038/62 25 03

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на правосъдието

1.Районен съд – Хасково

Председател

Мария Ангелова

Гр. Хасково, бул. „България“ №144

038/60 19 01

038/60 19 05

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.Административен съд – Хасково

Председател

Хайгухи Бодикян

Гр. Хасково, бул. „България“ №144

038/62 60 12

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.Окръжен съд – Хасково

Председател

Миглена Тянкова

Гр. Хасково, бул. „България“ №144

038/60 18 41

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.Окръжна прокуратура – Хасково

Адм. Ръководител

Окръжен прокурор Иван Стоянов

Гр. Хасково, бул. „България“ №144 Съдебна палата ет.3

038/62 42 97

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.Окръжен следствен отдел – Хасково

Завеждащ ОСО

Кръстьо Кръстев

Гр. Хасково, ул. „Атон“ №2 А

038/66 13 14

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6.РД „Агенция по вписвания“ – Хасково

Директор

Станимир Политов

Гр. Хасково, бул. „България“ №144 ет.3

038/66 55 91

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на културата

1.ДКТ „Иван Димов“ – Хасково

Директор

Боил Банов

Гр. Хасково, ул. „Отец Паисий“ №40


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.Драматичен театър „Апостол Карамитев“ – Димитровград

Директор

Вр.и.д. Тодор Боянов

Гр. Димитровград, бул. „Димитър Благоев“ №13

0391/66 312

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.Регионален исторически музей – Хасково

Директор

Валентин Димитров

Гр. Хасково, пл. „Свобода“ №19

038/62 42 37

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.Исторически музей – Димитровград

Директор

Елена Георгиева

Гр. Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски“ №7

0391/66 787

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на вътрешните работи

1.ОД „Полиция“ – Хасково

Директор комисар

Ангел Цанков

Гр. Хасково, бул. „България“ №111

038/64 02 51

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково

Началник комисар

Николай Вълчев

Гр. Хасково, бул. „България“ №111

038/64 02 20

038/64 02 28

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.ТД „Национална сигурност“ – Хасково

Директор

Павел Несторов

Гр. Хасково, бул. „България“ №111

038/64 02 40

038/64 02 43


Министерство на отбраната

1.Главна дирекция ИО – Сливен, сектор НИ териториално звено Хасково

Началник

Васил Русев

Гр. Хасково, ул. „Ком“ №3

038/66 45 38

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Министерство на физическото възпитание и спорта

1.Териториално поделение към МФВС – Хасково и Кърджали

Главен експерт

Янко Йорданов

Гр. Хасково, ул. „Драгоман“ №2 ет. 2

038/66 47 48

 

Изпълнителна агенция по горите

1.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство“ Хасково

Директор

Георги Масларов

Гр. Хасково, бул. „Раковски“ №6

038/66 22 32; 038/62 46 67

038/66 22 32

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство“ Свиленград

Директор

Михаил Михайлов

Гр. Свиленград, ул. „Цар Симеон Велики“ №42

0379/71 476

0379/71 482

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство“Ивайловград

Директор

Димо Кючуков

Гр. Ивайловград, ул. „Кирил и Методий“ №14

03661/60 20

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.Държавно ловно стопанство Тополовград

Директор

Петър Петров

Гр. Тополовград, ул. „Ал. Стамболийски“ №17

0470/52 210

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство“ Маджарово Директор Антони Тодоров гр. Маджарово
ул. „Петър Ангелов” № 7А
0884389956 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6.„ЮИДП“ ДП – ТП „Държавно горско стопанство“ Харманли Директор Стефко Желязков гр.Харманли,
ул.”Петко Каравелов” № 2


0882 48 40 80 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Други териториални звена

1.НСИ ТСБ "Юг"

Отдел "Статистически изследвания" Хасково

Началник и.д.

Светла Василева

Гр. Хасково, бул. „България“ №152

038/60 88 74

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.„Сметна палата“ – ИРМ Хасково

Административен отговорник

Петко Хаджиев

Гр. Хасково, ул. „Ал. Стамболийски“ №2 – 4, ет. 3 п.к. 160

038/66 14 57

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.ТП „НОИ“ – Хасково

Директор

Огнян Добриков

Гр. Хасково, ул. „Г. Кирков“ №30

038/60 71 01

038/60 71 02

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.Метеорологична обсерватория – Хасково

Началник

Спас Александров

Гр. Хасково, ул. „Панорама“ №3

038/62 22 99

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.БЧК – ОС Хасково

Директор

Минка Мечеринкова

Гр. Хасково, ул. „ИларионМакариополски“ №2

038/62 44 93

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6.РЗОК – Хасково

Директор

Павлина Куюмджиева

Гр. Хасково, пл. „Градска болница“ №1 п.к. 131

038/60 73 11

038/60 73 12

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7.Държавна агенция „Архиви“ Отдел „Държавен архив“ – Хасково

Нач. Отдел

Людмила Пашинова

Гр. Хасково, пл. „Свобода“ №5

038/62 40 34

038/62 26 25

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.