Област Хасково

Съобщения

1 Заповед Пожароопасен Сезон 2018
2 Анкетен формуляр
3 ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
4 Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
5 З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
6 З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
7 Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
8 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
9 П О К А Н А
10 Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
11 Заповед № РД-13-91
12 ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
13 ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
14 ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
15 Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
16 З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
17 З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
18 Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
19 СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
20 Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
21 Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
22 Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
23 З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
24 Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
25 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.

Page 1 of 3

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.