Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

3/2018 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково”, по одобрен проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”, Акроним: FLOOD PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№ B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за сътрудничество INTЕRREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b „Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на бедствия“.

Документ Дата на публикуване Час на публикуване
Обява 24/04/2018 15:10:17
Образци 24/04/2018 15:11:25
Проект на договор 24/04/2018 15:12:30
Технически спецификации 24/04/2018 15:14:22
Идеен проект 24/04/2018 15:15:02
Протокол 1 22/05/2018 11:21:14
Протокол 2 01/06/2018 16:46:02
Договор 13/06/2018 15:40:05
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.