Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

"Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково"

ОПАК

Уважаеми дами и господа,

На 27 януари 2015 г. /вторник/ от 10:00 ч. в зала „Марица” на Областна администрация – Хасково ще се проведе заключителна пресконференция по проект Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково”.

Поканата може да изтеглите от ТУК

Листовки, лого и банер на проекта

Презентация

Информация за проведена пресконференция от ТУК

П О К А Н А за встъпителна пресконференция по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково”

Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково„ финансиран съгласно Договор № А13-22-41 от 10.05.2014г. по ОП „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.