Област Хасково

Обяви

1 Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
2 Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
3 Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
4 Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград
5 Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
6 Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
7 Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли
8 Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
9 Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
10 Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.