Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Строителство

 

Обект на обществената поръчка е „строителство”, с предмет „Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково. Съществуващо положение: Сграда №29 се намира в югоизточния край на имота на ГКПП”Капитан Андреево”, в близост с границата с Турция.

 

Строителство

2/2015г.

19.08.2015г.

Решение

Обявление

Технически спецификации

Проект на договор

Методика за оценка на офертите

Документация

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 1"АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 2 "АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 3 "АРХИТЕКТУРА"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 4 План за пожарна безопасност и част "Геодезия"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 5 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 6 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ- ЧАСТ 7 "ЕЛЕКТРО"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-ЧАСТ 8 "КОНСТРУКЦИИ", ЧАСТ 9ЧАСТ 10

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ -ЧАСТ 12ЧАСТ 11

Количествени сметки към инвестиционния проект- част 1част 2част 3

Фасади и покрив

КСС

04.09.2015г.

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП, относно постъпило писмено искане от участник за разяснения по документацията за участие в горепосочената обществена поръчка:

Разяснения

25.09.2015г.

Протокол №1 и Приложение №1 Приложение №2 и Приложение №3 на Комисията за провеждане на процедурата

21.10.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

28.10.2015г.

Протокол №2

Протокол №3

 

28.10.2015г.

Решение за класиране на участниците

 

30.11.2015г.

Договор №АСД-04-42/20.11.2015г. за възлагане на обществена поръчка за обект - строителство, с предмет „Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково.

30.11.2015г.

Информация за сключен договор

 

Информация за възстановени гаранции за участие по обществена поръчка „Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково.

 

Участник

Дата

Основание за възстановяване на гаранцията

Размер

1.

ЕТ“Металик – Иван Михайлов“- Пловдив

01.12.2015г.

Възстановена  гаранция за участие.

2500,00лв.

2.

„Еко традекс груп“ АД - Хасково

02.12.2015г.

Възстановена  гаранция за участие.

2500,00лв.

3.

„Строймонтажгруп“ ООД - Стара Загора

09.11.2015г.

Възстановена  гаранция за участие.

2500,00лв.

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

1.

10.12.2015г.

Фактура № 1000003105/23.11.2015г.

93529.61 лв.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.