Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Правителството Борисов 3 одобри допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за общините в област Хасково в общ размер на 6 587 725 лв.

Средствата бяха гласувани на последното заседание на Министерски съвет и са разпределени за общините в региона. С тях ще бъдат финансирани важни инфраструктурни проекти, пътища, улици в населени места, ВиК- мрежи, обществени сгради, читалища. „Когато общините от област Хасково работят и предлагат проекти, в интерес на хората, тогава Правителството стимулира и подпомага местната власт. Така се случи и сега. Министерски съвет одобри за финансиране от бюджета за 2017 година обекти в шест общини от нашата област. Това са проекти за благоустрояване, реконструкция и ремонт. Те се отнасят до голяма част от населението и тяхната реализация ще се отрази пряко върху качеството на живот на хората“, обясни областният управител на Хасково Станислав Дечев. 
Отпуснатите от Правителството средства са разпределени така:
-По бюджета на община Маджарово за реконструкция на улици в с. Долни Главанак, община Маджарово – 500 000 лв.;
-По бюджета на община Минерални бани за реализиране на Проект „Благоустрояване на улична мрежа в с. Минерални бани“ – 594 000 лв.;
-По бюджета на община Стамболово – 421 876 лв. за реализиране на проекти: „Ремонт на площад – парк с. Малък извор, община Стамболово” – 51 874 лв., „Ремонт на площад пред кметството в с. Тънково, община Стамболово” – 82 680 лв., „Ремонт на площад пред кметството в с. Пчелари, община Стамболово” – 80 900 лв., „Външна топлоизолация на сграда – общинска собственост, намираща се в УПИ II, кв. 32 по плана на 
с. Стамболово” – 34 649 лв., „Ремонт и възстановяване на сграда „Хамбар” с историческо значение в с. Стамболово, община Стамболово” – 17 890 лв., „Частичен ремонт на сградата на читалище с. Голям извор, община Стамболово” – 57 283 лв., „Частичен ремонт на сградата на кметство 
с. Маджари, община Стамболово” – 53 800 лв., „Частичен ремонт на сградата на Народно читалище „Хр. Ботев”, с. Стамболово”, община Стамболово“ – 
42 800 лв. 
-По бюджета на община Свиленград за частично финансиране на Проект „Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на Автомагистрала „Марица“ с индустриална зона „Свиленград“ – 2 000 000 лв.;
-По бюджета на община Любимец за реализиране на Проект „Ремонт на общински пътища, улична мрежа и съоръжения към тях на територията на община Любимец“ – 2 000 000 лв.;
-По бюджета на община Харманли за ремонт и подмяна на съществуваща В и К мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците „Христо Ботев“, „Александър Стамболийски“, „Янко Сакъзов“ и бул. „Лозенград“– 650 000 лв.;

Нели Вълканова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.