Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на встъпителна пресконференция по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково”, която ще се проведе на 20 август 2014 г. /сряда/ в 10:30 ч. в зала „Марица” на Областна администрация – Хасково.

На 10 май 2014 г. Областна администрация Хасково подписа Договор № А13-22-41 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОП „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13 за изпълнение на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково”.

С реализацията на проекта се цели подобряване работата на служителите на администрацията за качествено обслужване на гражданите и бизнеса и ефективно прилагане на политики за постигане на устойчиво развитие в област Хасково.

Основната дейност по проекта е провеждането на обучения за служителите на администрацията, включително индивидуални обучения от ИПА, чуждоезиково обучение, обучение по ключова компетентност, специализирани обучения.

На пресконференцията ще бъде представена подробна информация за проекта - целите, дейностите и очакваните резултати.

 

С уважение,

КАДИР ИСОВ

Областен управител

на област Хасково

Поканата може да изтеглите от ТУК

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.