Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Областният управител на Хасково Станислав Дечев съобщи днес, че кметът на община Хасково в няколко поредни писма до Министерски съвет и МРРБ заявява, че няма да може да реализира намеренията си за предоставените на община Хасково държавни имоти.

От преписките става ясно, че Беливанов настоява да отпаднат условията по Договора за предоставяне на имотите на ул.“Булаир“ и бившето летище Узунджово. Тези имоти бяха прехвърлени на община Хасково от държавата безвъзмездно. За това придобиване има гласувано решение на Общински съвет Хасково, с което се разрешава там да бъдат изградени: парк и зона за обществено ползване на ул.“Булаир“, и да се поканят инвеститори клас А и Б за летище Узунджово. Това са условията, при които община Хасково е получила имотите, и с които са се съгласили всички страни по договора.
Вместо това от на 30 април тази година кметът на Хасково изпраща писмо до МС, в което иска да отпаднат условията по предоставянето на имотите. Условията са: „да не се извършват разпоредителни действия с имотите, както и да не се използват за извършване на икономическа дейност от община Хасково“. От МРРБ обясняват на Беливанов, че тези условия са по Закона за държавната собственост и че при невъзможност той да осъществи намеренията си за тези имоти, има последващи действия. Но следват нови писма на кмета до МРРБ, с които той пак обяснява, че ако не отпаднат условията „общината няма да реализира планираните дейности и проекти“. Последното писмо е от 19 юли, то е изпратено до Областния управител и до кмета на Хасково. Там за пореден път е казано, че тези терени са държавна помощ за общината и поради тази причина има условия, те да не се продават и да не се извършва икономическа дейност от общината. „Условията по придобиване на тези имоти са за всички кметове в цяла България. Всички имоти, придобити от държавата безвъзмездно са с тези условия, но Беливанов настоява за промяната им специално за него, може би трябва да наречем тази поправка Беливанов, но няма такава поправка?!“, коментира областният управител Станислав Дечев.
„Тези условия по никакъв начин не спират изграждането на парк в Хасково, нито изграждането на икономическа зона на летище Узунджово от големи инвеститори от клас А“, обясни областният управител на Хасково. Станислав Дечев изрази изумлението си и огорчението си от действията на кмета Беливанов, който заявява неколкократно, че върху тези имоти няма да бъде изградено нищо. „За мен това е подигравка с обществото, защото цялата общественост и всички институции сме обединени около идеята тези терени да бъдат благоустроени и да се ползват за обществени нужди“, каза Станислав Дечев. Той още веднъж обясни, че поставените по Закон условия по никакъв начин не ограничават кмета на Хасково, напротив, тези условия защитават обществения интерес. „Тези имоти са нещо голямо и значимо за Хасково. Всички сме единодушни, че на ул.“Булаир“ трябва да има един прекрасен парк, единствената пречка е там да има кафе. А това е именно пречката, която е посочена в писмата на Беливанов до МРРБ. Защото всички други дейности, които са описани могат да бъдат осъществени, само кафене не може да има“, подчерта Дечев и обобщи: „Няма ясно обяснение защо кмета на Хасково прави всичко това и кои идеи не може да реализира, при положение, че тези имоти са поискани от Общинския съвет за конкретни идеи и няма пречка те да се реализират“. 
„Кметът на община Хасково е този, който предизвиква този проблем. Държавата по никакъв начин не е имала намерение да си взема имотите обратно-това трябва да е ясно. Защото от преписките на Беливанов стана ясно, че той с лека ръка е готов да върне тези имоти на държавата. Като областен управител аз не съм съгласен с това, защото знам колко необходими и важни за града и за хората са те. Всички знаем каква язва са военните имоти за Хасково, всички искаме те да се променят и да се стопанисват, всички, освен кметът на Хасково, според това, което той прави вече няколко месеца“, подчерта Станислав Дечев. 
„ Принципал на общинската собственост е Общински съвет Хасково, затова аз ще изпратя писмо до Общинския съвет, за да е наясно с тези еднолични действия на кмета. Недопустимо е това да е едноличен акт и съм убеден, че Общинския съвет трябва да е запознат с тези действия на кмета на Хасково“, обобщи Станислав Дечев.

Нели Вълканова

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.