Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Председател:

Д-р Стефка Здравкова  - Заместник областен управител на Област Хасково

Заместник - председател:

Стефан Димитров – Началник група в сектор „Пътна полиция“ - ОД МВР Хасково

Секретар:

Димка Иванова -  Старши експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

1. Антон Ставрев – Началник на  ОО „Автомобилна администрация“ - Хасково


2. Станимир Минчев - Контрольор автомобилен транспорт в ЦСПМ - Хасково


3. Нина Николова – Главен експерт в  Регионална здравна инспекция  - Хасково


4. Инж. Венета Стойчева – Главен специалист в Областен съвет на БЧК - Хасково


5. Инж. Златко Янков – Старши експерт в отдел ИРД при ОПУ - Хасково


6. Нели Дялкова – Старши експерт по български език и литература в РУО - Хасково


7. Велин Балкански – Заместник - кмет на община Хасково


8. Пламен Димов – Старши експерт в дирекция ОССДСОМП в община Димитровград


9. Живко Касабов – Служител по сигурността в община Харманли

10. Марем Черибашлъ – Заместник - кмет на община Стамболово

11. Нуртин Сабри – Заместник - кмет на община Минерални бани

12. Никола Матанов – Старши експерт - ОМП в община Любимец

13. Живко Чакъров - Заместник - кмет на община Симеоновград

14. Наско Стоянов - Заместник - кмет на община Тополовград

15. Инж. Руен Бахчеванов – Главен експерт, дирекция УТЕПОР в община Маджарово

16. Димитър Бакърджиев – Старши инспектор - КОН в община Свиленград

17. Красен Кръстев – Заместник - кмет на община Ивайловград

18. Антон Щилянов – Представител на Национална транспортна камара Пловдив

19. Митко Полихронов – Представител на Корпорация на автомобилните превозвачи

20. Малина Славова – Председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила“

21. Ангел Янков – СБА - клон Хасково

22. Снежана Михайлова – Заместник - директор на Младежки център - Хасково

23. Николай Грудев - Председател на Съюза на българските журналисти – Хасково

24. Делян Аврамов – Репортер във вестник „Хасковска Марица“

25. Мария Ламбова – Редактор в Телевизия eТВ

26. Тодор Кръшков – Редактор в HASKOVO.NET

27. Димитър Иванов – Главен редактор на HASKOVO.INFO

28. Живка Тодорова -  Редактор в ДАРИК ХАСКОВО

 

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2017 – м. юни 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1/28.06.2017 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

 

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.09.2016 год., съгласно изх.писмо с № РД-21-515/13.09.2016 год. и Заповед за определяне на членовете й №РД-14-35/ 13.09.2016 г. на Областния управител

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода 2015 -2016 г. в съответствие с одобрената с Решение на № 946 от 22 декември 2011 г. на Министерския съвет на Република България „Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.”

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2016 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

П Р О Т О К О Л № 2 / 11.11.2013 г. от проведено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково

ПЛАН – ГРАФИК НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА  2013 ГОДИНА

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнените задачи за 2012 г. в съответствие с Плана за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково за периода 2012-2013 година

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.