Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Председател:

Инж. Валентин Ангелов  - Заместник областен управител на Област Хасково

Заместник - председател:

Иван Расоков – Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Хасково

Секретар:

Димка Иванова -  Старши експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

1. Вихър Василев – Инспектор в ОО „Автомобилна администрация“ - Хасково

2. Станимир Делчев - Контрольор автомобилен транспорт в ЦСПМ - Хасково

3. Нина Николова – Гл. експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ - Регионална здравна инспекция Хасково

4. Инж. Венета Стойчева – Главен специалист в Областен съвет на БЧК - Хасково

5. Инж. Недка Димитрова– Старши специалист, отдел ИРД при ОПУ - Хасково

6. Нели Дялкова – Старши експерт по български език и литература в РУО - Хасково

7. Милена Трендафилова – Заместник - кмет на община Хасково

8. Светослав Стойков – Заместник - кмет на община Димитровград

9. Живко Касабов – Служител по сигурността в община Харманли

10. Марем Черибашлъ – Заместник - кмет на община Стамболово

11. Гинка Тенчева – Началник отдел МПСХД в община Минерални бани

12. Инж. Тодор Милев – Директор на дирекция УТОСМДТСХД в община Любимец

13. Живко Чакъров - Заместник - кмет на община Симеоновград

14. Наско Стоянов - Заместник - кмет на община Тополовград

15. Инж. Руен Бахчеванов – Главен експерт, дирекция УТЕПОР в община Маджарово

16. Димитър Бакърджиев – Старши инспектор КОН в община Свиленград

17. Красен Кръстев – Заместник - кмет на община Ивайловград

18. Антон Щилянов – Представител на Национална транспортна камара Пловдив

 

19. Митко Полихронов – Представител на Корпорация на автомобилните превозвачи

20. Малина Славова – Председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила“

21. Ангел Янков – СБА - клон Хасково

22. Снежана Михайлова – Заместник - директор на Младежки център Хасково

23. Николай Грудев - Председател на Съюза на българските журналисти - Хасково

 

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.09.2016 год., съгласно изх.писмо с № РД-21-515/13.09.2016 год. и Заповед за определяне на членовете й №РД-14-35/ 13.09.2016 г. на Областния управител

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода 2015 -2016 г. в съответствие с одобрената с Решение на № 946 от 22 декември 2011 г. на Министерския съвет на Република България „Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.”

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2016 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

П Р О Т О К О Л № 2 / 11.11.2013 г. от проведено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково

ПЛАН – ГРАФИК НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА  2013 ГОДИНА

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнените задачи за 2012 г. в съответствие с Плана за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково за периода 2012-2013 година

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.