Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации

Ръководител: Станислав Дечев  -  Областен  управител на Област Хасково

Заместник-ръководители: Валентин Ангелов - Зам. областен управител на Област Хасково

Красимир Бончевглавен експерт и Служител по сигурността на информацията в Областна администрация

основни ЧЛЕНОВЕ от Областна администрация хасково, за всички извънредни ситуации:

 • Добрина Вълева - директор дирекция АПОФУС
 • Георги Георгиев - директор дирекция АКРРДС
 • Златка Добрева – старши експерт в дирекция АПОФУС

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОПЕРАТИВНА ГРУПА от Областна администрация хасково за подпомагане на областния щаб, ПОД РЪКОВОдСТВото НА - ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР:

 • Венета Вълкановаглавен експерт в дирекция АКРРДС
 • Валентина Дамяновастарши юрисконсулт в дирекция АКРРДС
 • Янка Гъбова – главен счетоводител в дирекция АПОФУС
 • Яна Гъровамладши експерт в дирекция АКРРДС

основни ЧЛЕНОВЕ от регионални структури за всички извънредни ситуации:

 • Областна дирекция на МВР - Хасково - Директор ст. комисар Ангел Цанков
 • Регионална дирекция ПБЗН – Хасково - Началник комисар Николай Вълчев
 • ТД „Национална сигурност” Хасково – Директор Павел Несторов
 • Областно пътно управление – Хасково - Директор инж. Радостин Ламбрев
 • Регионална здравна инспекция - Хасково - Директор Соня Димитрова
 • Център за спешна медицинска помощ – Хасково - Директор Петя Радева
 • Военно формирование 52740 – Хасково – командир подп. Николай Александров
 • МБАЛ – ХасковоИзпълнителен директор д-р Георги Гелов
 • Метеорологична обсерватория Хасково – ръководител Спас Александров
 • Областна дирекция по безопасност на хранитед-р Георги Станков

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ:

 • ВиК ЕООД - Хасково - Управител инж. Тодор Марков
 • ХТКА - каскада Арда – Ръководител Атанас Раев
 • РД „Гранична полиция” - Елхово - Директор Радослав Сотиров

- резервен член – ГПУ Свиленград – началник Христо Стефанов

 • РД „Гранична полиция” - Смолян - Директор Диан Моллов

-  резервен член – ГПУ Ново село – началник  Георги Матеров

-  резервен член – ГПУ Ивайловград – началник Георги Гинчев

 • ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник Радослав Тошев
 • БДЖ Пътнически превози ЕООД Пловдив – Директор инж. Георги Кордев
 • БДЖ Товарни превози ЕООД Пловдив – Директор инж. Продан Проданов
 • ЖИ Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив – инж. Асен Николов
 • ЖИ Секция „Сигнализация и телекомуникация” Пловдив – инж. Лъчезар Тодоров
 • БТК – Хасково – мениджър „Експлоатация” -  Банко Димитров
 • ОД „Земеделие” Хасково – Директор Венелин Асенов
 • „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково – инж. Георги Латев
 • Басейнова Дирекция за управление на водите ИБРПловдив – Наталия Маркова
 • Областен съвет на БЧК – Хасково – Директор Минка Мечеринкова
 • Регионален кооперативен съюз – Хасково – председател Живко Йончев
 • ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция – Тодор Тодоров

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ, ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ АВАРИЯ С РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ:

 • Регионален инспекторат по образованието-Хасково- Директор Иван Панайотов
 • РИОСВ – Хасково – Директор Димитър Илиев
 • Регионална лаборатория – Хасково, МОСВ – Началник отдел Даниела Диневска
 • ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник Радослав Тошев

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ биологично и бактиорологично замърсяване, заразяване на хора, животни и растения:

 • ВиК ЕООД - Хасково - Управител инж. Тодор Марков
 • ХТКА - каскада Арда – Ръководител Атанас Раев
 • ОД „Земеделие” Хасково – Директор Венелин Асенов

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ земетресение и свлачищни процеси:

 • Регионален инспекторат по образованието-Хасково- Директор Иван Панайотов
 • ВиК ЕООД - Хасково - Управител инж. Тодор Марков
 • ЕСО ЕАД МЕР Хасково – Ръководител Тошо Тодоров
 • ЕВН Електроразпределение – Пловдив – Красимир Спасов
 • РИОСВ – Хасково – Директор Димитър Илиев
 • РД „Гранична полиция” - Елхово - Директор Радослав Сотиров

- резервен член – ГПУ Свиленград – началник Христо Стефанов

 • РД „Гранична полиция” - Смолян - Директор Диан Моллов

- резервен член – ГПУ Ново село – началник  Георги Матеров

- резервен член – ГПУ Ивайловград – началник Георги Гинчев

 • ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник Радослав Тошев
 • БДЖ Пътнически превози ЕООД Пловдив – Директор инж. Георги Кордев
 • БДЖ Товарни превози ЕООД Пловдив – Директор инж. Продан Проданов
 • ЖИ Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив – инж. Асен Николов
 • ЖИ Секция „Сигнализация и телекомуникация” Пловдив – инж. Лъчезар Тодоров
 • БТК – Хасково – мениджър „Експлоатация” -  Банко Димитров
 • ОД „Земеделие” Хасково – Директор Венелин Асенов
 • „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково – инж. Георги Латев
 • РДНСК – Сектор Хасково – Началник Ани Джурова
 • Басейнова Дирекция за управление на водитеПловдив – Наталия Маркова
 • Регионална лаборатория – Хасково, МОСВ – Началник отдел Даниела Диневска
 • БАН – Сеизмична станция Димитровград – отговорник Георги Вълчев
 • Областен съвет на БЧК – Хасково – Директор Минка Мечеринкова
 • Регионален кооперативен съюз – Хасково - председател Живко Йончев

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ, ВЕТРОВЕ И ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ:

 • Регионален инспекторат по образованието-Хасково- Директор Иван Панайотов
 • ЕСО ЕАД МЕР Хасково – Ръководител Тошо Тодоров
 • ЕВН Електроразпределение – Пловдив – Красимир Спасов
 • РД „Гранична полиция” - Елхово - Директор Радослав Сотиров

- резервен член – ГПУ Свиленград – началник Христо Стефанов

 • РД „Гранична полиция” - Смолян - Директор Диан Моллов

-  резервен член – ГПУ Ново село – началник  Георги Матеров

-   резервен член – ГПУ Ивайловград – началник Георги Гинчев

 • ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник Радослав Тошев
 • БДЖ Пътнически превози ЕООД Пловдив – Директор инж. Георги Кордев
 • БДЖ Товарни превози ЕООД Пловдив – Директор инж. Продан Проданов
 • ЖИ Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив – инж. Асен Николов
 • ЖИ Секция „Сигнализация и телекомуникация” Пловдив – инж. Лъчезар Тодоров
 • БТК – Хасково – мениджър „Експлоатация” -  Банко Димитров
 • ОД „Земеделие” Хасково – Директор Венелин Асенов
 • Областен съвет на БЧК – Хасково – Директор Минка Мечеринкова
 • Регионален кооперативен съюз – Хасково - председател Живко Йончев

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ ПОЖАРИ:

 • РИОСВ – Хасково – Директор Димитър Илиев
 • РД „Гранична полиция” - Елхово - Директор Радослав Сотиров

- резервен член – ГПУ Свиленград – началник Христо Стефанов

 • РД „Гранична полиция” - Смолян - Директор Диан Моллов

-  резервен член – ГПУ Ново село – началник  Георги Матеров

-  резервен член – ГПУ Ивайловград – началник Георги Гинчев

 • ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник Радослав Тошев
 • БДЖ Пътнически превози ЕООД Пловдив – Директор инж. Георги Кордев
 • БДЖ Товарни превози ЕООД Пловдив – Директор инж. Продан Проданов
 • ЖИ Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив – инж. Асен Николов
 • ЖИ Секция „Сигнализация и телекомуникация” Пловдив – инж. Лъчезар Тодоров
 • ОД „Земеделие” Хасково – Директор Венелин Асенов
 • Югоизточно държавно предприятие - Сливен – директор инж. Пейчо Върбанов
 • ТП "ДГС - Хасково" - директор Любомир Илиев
 • Регионална лаборатория – Хасково, МОСВ – Началник отдел Даниела Диневска
 • Областен съвет на БЧК – Хасково – Директор Минка Мечеринкова
 • Регионален кооперативен съюз – Хасково - председател Живко Йончев
 • ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция – Тодор Тодоров

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ промишлени аварии свързани с отделяне на опасни химически вещества:

 • РИОСВ – Хасково – Директор Димитър Илиев
joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.