Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

1/2015 Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП "Капитан Андреево" и КПП "Капитан Петко Войвода"

03.06.2015г.

Обект на обществената поръчка е „услуга”, с предмет „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода, област Хасково”.

Обявление

Решение

Документация

Проект на договор

 

02.07.2015г.

Протокол №1 и Приложение №1 на Комисията за провеждане на процедурата

 

02.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

09.07.2015г.

Протокол №2

 

09.07.2015г.

Решение за класиране на участниците

 

31.07.2015г.

Договор № АСД-04-36/28.07.2015г. за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода, област Хасково”

31.07.2015г.

Обявление за възложена поръчка

 

Информация за възстановени гаранции  по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основание за възстановяване на гаранцията

Размер

1.

Договор № АСД-04-36 от 28.07.2015г. с предмет  „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево“ и КПП „Капитан Петко Вайвода“, област Хасково“

03.08.2015г.

Възстановена  гаранция за участие.

1500,00лв.

Информация за възстановени гаранции  по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основание за възстановяване на гаранцията

Размер

1.

Договор № АСД-04-36 от 28.07.2015г. с предмет  „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево“ и КПП „Капитан Петко Вайвода“, област Хасково“

27.11.2015г.

Възстановена  гаранция за изпълнение на договор.

12339,30 лв.

 

22.12.2015г.

Информация за изпълнението на Договор за обществена поръчка  №АСД-04-36/28.07.2015г

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.