Област Хасково

ПДФПечатЕ-мейл

Обществена поръчка с обект „услуга”, с предмет „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода, област Хасково за срок от 2 години”.

13.01.2014г.

 

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се уведомяват всички заинтересовани лица, че на 14.01.2014 год. от 16:00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, находяща се на пл. Свобода №5 в Малката заседателна зала на първия етаж ще бъде отворена ценовата оферта на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода”, област Хасково за срок от 2 години”.

На заседанието на комисията могат да присъстват участника или негов/и упълномощен/и представител/и, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

ИВАН СТАНЧЕВ

/…………п………../

Председател на комисия назначена със

Заповед № РД-14-1 от 08.01.2014г.

на Вр.И.Д. Областен управител на Област – Хасково

 

25.11.2013г.

Решение

Обявление

 

17.12.2015г.

Информация за изпълнението на Договор за обществена поръчка  №АСД-04-10/07.02.2014г

joomla template

 

Телефони: +359 38 608 011
е-Контакти: Официален адрес: oblast@hs.government.bg
Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5, Областна администрация Хасково


При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на Областна администрация Хасково е задължително !

Copyright © 2010 | All Rights Reserved | Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.